Uw Privacy

Privacy statement CasinoIdeals.nl

Zodra u deze website bezoekt, stelt u CasinoIdeals in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. CasinoIdeals acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

CasinoIdeals zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de
overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking
CasinoIdeals gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die CasinoIdeals met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen om u onze nieuwsbrief toe te zenden. CasinoIdeals slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een offerte Daarnaast verwerkt CasinoIdeals uw persoonsgegevens voor het toesturen van digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal CasinoIdeals onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw
gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

  • (a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  • (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van CasinoIdeals;
  • (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
    of
  • (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies
Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site
speciaal op u worden ingesteld.

Clickgedrag
CasinoIdeals verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de  vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt door CasinoIdeals voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. CasinoIdeals aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar
Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer
wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen  marketinginformatie van CasinoIdeals wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via het contactformulier op deze website.

Leave a Comment